Projekty Unijne

Intelix Bots - sztuczna inteligencja
w zdalnej obsłudze klientów

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu Intelix Bots, który za pomocą sztucznej inteligencji i integracji z systemami dziedzinowymi klienta usprawni zdalną obsługę klienta i dodatkowo zmniejszy rozprzestrzenianie się COVID-19 poprzez umożliwienie obsługi zdalnej.

Planowane efekty:

Stworzenie innowacyjnych usług: Voicebot + Chatbot + LiveChat. Wzrost konkurencyjności firmy. Poprawa warunków BHP. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pracy zdalnej

Wartość projektu:

799.500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

552.500,00 zł

Inteligentny System Obsługi
i Kolejkowania Klientów z elementami sztucznej inteligencji

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej usługi Inteligentnego Systemu Obsługi i Kolejkowania Klientów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, . System umożliwi dostarczenie kompleksowej usługi obsługę klientów za pomocą różnorakich kanałów komunikacji: Telefonicznego, E-mailowego, Czatu, Osobistego, Aplikacji.

Umieszczenie tych wszystkich kanałów kontaktu w jednej usłudze, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz infokiosku o niespotykanych rozwiązaniach stworzy innowacyjną usługę w skali świata.

Planowane efekty:

1. Wytworzenie i wdrożenie nowych usług w zakresie komunikacji z klientami
2. Wzrost konkurencyjności i rentowności firmy
3. Rozwój branży IT
4. Wzrost pozytywnych opinii o obsłudze klientów przez jednostki administracji publicznej

Wartość projektu:

1.585.288,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

579.983,55 zł