Wróć do Wirtualne Biuro Obsługi Interesanta

Dodatkowe moduły

Rezerwacja Wizyt

Czas to pieniądz, zmarnowany czas w kolejce to stres, niepotrzebne emocje. Są też sprawy, których nie załatwimy bez wcześniejszego umówienia się. Rezerwacja wizyty przez formularz na stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej pozwala na wygenerowanie dla klienta potwierdzenia rezerwacji, które otrzymuje na swój adres mail lub smsem.

Możesz wysyłać faksy jak wiadomości e-mail

Formularze rezerwacji

Dostarczamy gotowe formularze rezerwacji i implementujemy je na stronie internetowej.

Reguły rezerwacji

Indywidualne ustalane z klientem określanie limitów
i warunków rezerwacji.

Parametry

Zarządzanie parametrami rezerwacji. Dodawanie do formularza etapów
i dowolnych pół.

Konta pracowników

Dodawanie pracowników do systemu
i przypisywanie im konkretnych usług. Każdy z pracowników będzie posiadać własne konto, na którym zobaczy rezerwacje i będzie mógł nimi zarządzać.

Powiadomienia

Mechanizm powiadomień, który wysyła potwierdzenia rezerwacji do klientów wraz z możliwością anulowania wizyty lub zmiany jej terminu.

Podsumowanie dnia

System w czytelny sposób prezentuje rezerwacje na kolejne dni. Podgląd rozkładu rezerwacji i możliwość ich drukowania.

Raporty

Dedykowany moduł raportów daje możliwość wygenerowania raportów rezerwacji.

Zatwierdzanie ręczne
lub automatyczne

W zależności o specyfiki istnieje możliwość wyboru procesu akceptacji rezerwacji.

Raporty i Analizy

Aby zapewnić i utrzymać wysoką jakość obsługi klienta dobrze mieć dostęp do danych. Raporty obsługi klienta umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji na podstawie dokładnych danych, a nie na podstawie domysłów. Raporty i analizy to zestaw kompletnych informacji o obsłudze klienta.

Możesz wysyłać faksy jak wiadomości e-mail

Analiza obsługi

Analiza obsługi to zestaw danych o całodniowej aktywności pokazujący ilość wszystkich obsłużonych klientów każdego dnia, maksymalne, minimalne, średnie czasy oczekiwania, jak również ilość obsłużonych i nieobsłużonych klientów.

Analiza ruchu

Analiza ruchu pokazuje wielkość ruchu klientów w ciągu roku, tydzień po tygodniu. Identyfikuje okresy największego natężenia, pozwala efektywnie planować zapotrzebowanie kadrowe.

Analiza pracowników

Analiza pracowników mierzy wydajność pracowników w zakresie obsługi klienta: ilu klientów obsłużył pracownik każdego dnia wraz z całkowitym i średnim czasem przypadającym na jednego klienta.

Obsługa interesanta

Obsługa interesanta to ukazanie jak w danym zakresie czasu wyglądały statystyki poszczególnych kanałów obsługi klient – ile odebrano telefonów, ilu obsłużono klientów na miejscu, ile osób korzystało z usług Wirtualnego Asystenta oraz Czatu na żywo.

Wybory interesantów

Wybory interesantów to analiza tego w jakich sprawach klient kontaktował się z obsługą.

Rezerwacje wizyt

Rezerwacje wizyt ukazuje nam statystyki umawianych wizyt wraz z informacją czy wizyta była umawiana samodzielnie czy też z pomocą pracowników obsługi.

Poznaj nas bliżej
Sprawdź demo

Poznaj nasze produkty bliżej

Umów prezentację